Privatumo politika

Devertus Ltd, įm. kodas: 12952408, registracijos adresas: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ (toliau – Duomenų tvarkytojas), renginių organizatoriai ir viešojo maitinimo įstaigos (toliau – Duomenų valdytojas), kuriose Jūs apsilankote įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika), Jums aiškiai ir suprantamai pristatysime duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs.

 

Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, nes kiekvieną kartą užpildydami anketą su savo asmens duomenimis, sutinkate su sąlygomis aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jeigu nesutinka su šiomis sąlygomis, prašome nepildyti anketos ir nesilankyti šioje interneto svetainėje.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

Ši Privatumo politika pirmiausia yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

 

Norime pabrėžti, kad www.covisit.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų tvarkytojas taiko visas technines priemones tam, kad surinkti duomenys apie anketą užpildžiusius asmenis būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

KOKIU TIKSLU RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

  • Jūsų duomenys renkame ir naudojami remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. priimtu nutarimu dėl savivaldybių skirstymo į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius ir dėl kai kuriose iš jų paskelbto karantino. Daugiau informacijos: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtinta-nuo-siol-savivaldybes-pagal-sergamuma-koronavirusu-bus-skirstomos-i-sviesoforo-spalvu-zonas .
  • Jūsų asmens duomenys renkame tuo tikslu, kad nustačius bent vieną Covid – 19 atvejį viešojo maitinimo įstaigoje ar renginyje, būtų galima nustatyti asmenis galimai turėjusius kontaktą ir visą informaciją perduoti Duomenų naudotojui ar Lietuvos Respublikos institucijoms.

 

KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

 

Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate užpildydami anketą:

  • Vardas, pavardė
  • Telefono numeris

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių:

  • Informaciją apie Jus galime gauti, iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai naudojantis jomis užpildote anketą, pavyzdžiui per paskyras Facebook ar Google tinkle.

 

KAIP NAUDOJAMI IR KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

 

  • Visi asmeniniai duomenys, kuriuos Jūs pateikiate užpildę anketą yra užšifruoti ir saugomi Devertus Ltd serveryje. Neužšifruoti duomenys gali būti eksportuojami tik tuo atveju, kai to reikalauja Duomenų valdytojas arba Lietuvos Respublikos institucijos, esant įtarimui apie užfiksuotą Covid-19 atvejį Duomenų naudotojo patalpose. Jokiems kitiems tretiesiems asmenims, duomenys nėra atskleidžiami jokiame pavidale.  

 

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Saugų duomenų pateikimą užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant šį sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir Duomenų talpintojo serverio, yra šifruojama. Daugiau informacijos apie sertifikatą rasite: www.ssls.com .

Norime pabrėžti, kad nors ir imamės visų įmanomų priemonių apsaugoti Jūsų duomenis, tačiau nei viena svetainė, kompiuterių sistema, belaidis ryšys ir pan. nėra visiškai saugūs. Ir nors mes stengiamės užtikrinti asmens duomenų saugumą, vis dėlto negalime garantuoti Jūsų perduodamų asmens duomenų saugumo.

 

KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Jūsų asmens duomenys, Duomenų talpintojo serveryje bus laikomi ne ilgiau nei 21 d. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinti, be galimybės atkurti.

 

JŪSŲ TEISĖS

Visi asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi, turi tokias teises:

 

  • Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti, kad Duomenų tvarkytojas ir Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

 

  • Šioje interneto svetainėje nėra naudojami slapukai (angl. cookies).